Etsy’de satış yapmak için fatura ve şirket açmak gerekli midir?

Henüz bir senedir yürürlüğe girmiş kanuna göre evde imal edilen ürünlerin internet aracılığıyla satan vatandaşlara vergi muafiyeti getirildi. Bunun için vergi dairelerinden “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” alınması ve gelirlerin Türkiye’deki bankalarda açılacak ticari bir hesapta toplanması zorunlu olacaktır.

2021 yılı için 240 bin tl olarak belirlenen gelire kadar bu muafiyetten faydalanılacaktı, 2022 için henüz yeni bir limit belirlenmedi (her yıl yeniden hesaplanacak bu tutar).

Bu düzenlemeye göre ayrı bir iş yeri açılmaksızın, herhangi bir sanayi tipi makine kullanılmadan üretilen ürünler için geçerli olacak ve yalnızca elektronik ortamda yapılacak satışlar için bu muafiyet söz konusu olacak.

Ticari hesap açılan bankalar, aktarılan gelirler üzerinden aktarım tarihi itibarıyla %4 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaktır, eğer üretim yapan kişi yanında bir ya da daha fazla işçi çalıştırması durumunda bu gelir vergisi oranı %2 ye düşecektir.

Bu nedenle Etsy ’ de satış yaparken bu muafiyetten yararlanabilir ve fatura, muhasebe, vergi durumlarıyla uğraşmak zorunda kalmazsınız ki başlangıç için çok makul.

Şimdi yıllık gelirinizin 240 bin TL ve üzerinde çıktı ya da ürettiğiniz ürünler kısmen el yapımı o zaman şahıs şirketi açmanız elzemdir. Ve bu durumda mikro ihracat kapsamında ürünlerinizi satacaksınız.

Mikro ihracat diğer adıyla hızlı ihracat gönderilerinizin değeri 15 bin avrodan az ve ağırlığı 300 kg dan fazla değilse ETGB beyannamesiyle gerçekleştirilmesidir. Bu ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) yetkili olan bir taşıyıcı firma (UPS, Shipentegra vs) tarafından sizin adınıza hazırlanır ve size iletilir. Siz sadece taşıyıcı firmaya gönderinin ETGB ile çıkış yapılması gerektiğini belirtiyorsunuz, Türkçe ve İngilizce faturanızı hazırlıyorsunuz ve ürünü gönderiyorsunuz. Ve ETGB evrakları size mail yoluyla geliyor.

Vergi iadesine gelince onaylanan ve sisteme aktarılan ETGB çıktısını vergi dairesine ibraz edip vergi iadesi için talepte bulunuyorsunuz. ETGB çıktısı alamadığınız durumlarda taşıyıcı firmadan düzenlenen beyannameye ilişkin yazı da talep edip, vergi dairesine ibraz edebiliyorsunuz.

Yukarıda verilen bilgiler ışığında Türkiye’ den yurtdışına etsy ile şirket açmadan satış yapmak mümkün. Siz de kişisel olarak etsy de satıcı hesabınızı kolaylıkla açabilir ve ürünlerinizi e-ihracat yapmak üzere listeleyebilirsiniz. Ama her şeyden önce Etsy de satış yapmaya başlamadan önce Etsy için seo, komisyon oranları, lojistik çözümleri, trendler hakkında bilgi sahibi olmak işlerinizi kolaylaştıracak ve satışlarınızı ivmeyle arttıracaktır.

Yorum yapın