Social icon element need JNews Essential plugin to be activated.

Hakkımızda

Türkiye’ de yapılan e-ticaretin evrenselleşmesi adına girişimcilerin, ihracat yapanların ve yapmak isteyenlerin bir arada toplanıp bilgi birikimlerini paylaşacağı ve bu yolda karşılarına çıkan sorunlara çözüm bulabileceği bir ortam oluşturmak istenmiştir. Adminin amacı; ülkemizin dünya ticaretinde aktif bir rol almasına, dışa bağımlı bir ülke olmaktan çıkıp üretimimizi ülke içerisinde yapıp, yurtdışına da arz oluşturarak enflasyon gibi ekonomik sorunlarımızı çözmeye yardımcı olacak girişimler yapmayı hedeflemektir. Ülkemizdeki e-ticaretin artık sınır ötesine de yayılması için e-ihracatın öneminin ülke çapında bilinçlendirilmesi ve teşvik edilmesi ülküsü ile bu platformun kurulmuştur.